Last update was 3 months ago

www.monngonmoingayvn.com

Website Worth: $0.00, Daily Pageviews: 0, Daily Ads Revenue: $0.00

Advertisement

Meta Info

Title: Món Ngon Mỗi Ngày Vn - Thực Đơn Món Ngon Cuối Tuần

Description: Món Ngon Mỗi Ngày Vn - Thực Đơn Món Ngon Cuối Tuần- Hàng ngàn món ngon mỗi ngày – Công thức mới lạ, độc đáo

Tags: món ngon đơn cuối

SEO Information

Index Info For: www.monngonmoingayvn.com

Alexa Rank: 0, delta:

PageRank:

Server Information

Host IP: 172.217.9.179

Server name: GSE

Country Name: United States

Country Code: USA

Region: CA

City: Mountain View

Postal code: 94043

Latitude: 37.419200897217

Longitude: -122.05740356445

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
ghs.google.com IN A 300 ip: 172.217.9.179
www.monngonmoingayvn.com IN CNAME 3600 target: ghs.google.com
ghs.google.com IN AAAA 300 ipv6: 2607:f8b0:4000:814::2013

Domain information

Domain Suffix: Commercial

Site Analysis

Site technologies: Blogger, jQuery, GoogleFontApi

Keyword density

# keyword count density %
1 ngon 9 9.18
2 món 9 9.18
3 cuối 4 4.08
4 đơn 4 4.08
5 trung 2 2.04
6 văn 2 2.04
7 nào 2 2.04
8 hóa 2 2.04
9 chủ 2 2.04
10 bánh 1 1.02
11 việt 1 1.02
12 nam 1 1.02
13 tết 1 1.02
14 phổ 1 1.02
15 biến 1 1.02
16 atom 1 1.02
17 châu 1 1.02
18 thống 1 1.02
19 truyền 1 1.02
20 bếp 1 1.02
21 thức 1 1.02